قوانين و مقررات سايت – test

 قوانين و مقررات سايت

۱شرایط و ضوابط استفاده از سایت:

استفاده از سایت فروشگاه سایان اوج پارس به معنی آگاهي و توافق کامل شما با شرایط و ضوابط ذیل تلقی می گردد:

۲شرایط و ضوابط خدمات فروش کالا

۳شرایط حمل و تحویل کالا